Aizvadītais decembris bijis aukstākais mēnesis kopš 2019. gada janvāra – tā apgalvo sinoptiķi, un tas redzams arī siltumenerģijas patēriņā. Salīdzinot pagājušā gada decembra datus ar novembra datiem, siltumenerģijas patēriņš pieaudzis par aptuveni 40%. Tas nozīmē, ka atbilstošas temperatūras nodrošināšanai iekštelpās pieaudzis arī kurināmā patēriņš.

Sinoptiķu vērojumi liecina, ka pagājušā gada decembrī bijis lielākais aukstuma periods kopš 2019. gada janvāra. Tas, savienojumā ar brāzmaino vēju, ir palielinājis siltumenerģijas zudumus, tāpēc pieaudzis patērētās siltumenerģijas daudzums.

SIA “Talsu namsaimnieks” skaidro, ka patērētās siltumenerģijas daudzuma un apkures rēķina pieaugums saistīts arī ar garāku norēķinu periodu. Siltumenerģijas skaitītāju rādījumus uzņēmuma darbinieki nolasa mēneša beigās, no 25. līdz 30. datumam. Novembrī rādījumi tika nolasīti 25. un 26. datumā, bet decembrī garo svētku brīvdienu dēļ – 29. un 30. datumā. Attiecīgi norēķinu periods par janvāri būs īsāks.

Izņēmums ir Pastende un Lauciene, kur rādījumi tiek nolasīti attālināti katra mēneša pēdējā datumā.

Tā kā iepriekšējā ziema bija salīdzinoši silta, un siltumenerģijas patēriņš bija salīdzinoši neliels, temperatūrai pazeminoties, siltumenerģijas zudumi pieaug ļoti strauji. Tas nozīmē, ja  turpmāk  būs ziemas ar atbilstošu salu un vēju, rēķini par patērēto siltumenerģiju būs lieli. Lai no tā izvairītos, iedzīvotājiem ir mērķtiecīgi jāiegulda savu īpašumu sakārtošanā, apkures sistēmu modernizācijā, ēku siltināšanā, jo tikai tā iespējams samazināt siltumenerģijas zudumus un arī siltumenerģijas patēriņu.

Kā samazināt siltumenerģijas patēriņu?