Dzīvojot daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, iedzīvotāji sadzīves atkritumus ievieto kopējos atkritumu konteineros. Lai arī katrs to dara individuāli, tomēr visiem ir kopīgs pienākums – rūpēties, lai sadzīves atkritumu konteineri tiktu aizpildīti atbilstoši un to apkārtne būtu pēc iespējas sakoptāka.

Izmetot sadzīves atkritumus kopējos konteineros, ir svarīgi tos ievietot pustukšajos vai tukšajos konteineros. Nereti atkritumi tiek ielikti pirmajā konteinerā, ko cilvēks ir atvēris, pat ja tas ir jau pilns, nepārbaudot, vai blakus esošais nav pustukšs. Šādā veidā daži atkritumu konteineri tiek pārpildīti, bet citi paliek nepiepildīti.

Tāpat ir situācijas, kad sadzīves atkritumi tiek novietoti blakus konteineram. Savukārt atkritumu apsaimniekotāji, tukšojot konteinerus, šos atsevišķi noliktos atkritumus nesavāc, bet pat reizēm uzliek virsū jau iztukšoto konteineru.

Šādā veidā atkritumu konteineru laukumu apkārtne kļūst nekopta, atkritumus gan vējš, gan dzīvnieki, gan putni iznēsā tālāk, radot papildu nevīžību.

Tāpat ir konstatētas situācijas, kad attiecīgo māju atkritumu konteinerus piepilda iedzīvotāji no citām mājām. Tādā veidā citiem nākas maksāt par sadzīves atkritumiem, ko paši nav radījuši. Lai šādas situācijas novērstu, ir iespējams izbūvēt slēdzamus atkritumu konteineru laukumus.

Cienīsim sevi, apkārtējos un vidi, un par pašu radītajiem atkritumiem norēķināsimies paši!