Kontaktinformācija

28618897
info@talsunamsaimnieks.lv

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošo teritoriju un citu pilsētas teritoriju apkopšana, zāles pļaušana, gružu un lapu savākšana;
  • Teritoriju labiekārtošana;
  • Koku un krūmu zāģēšana;
  • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, apkures sistēmas, koplietošanas telpu elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
  • Ēku remontdarbu, ēku siltināšanas, jumta seguma maiņas, koplietošanas telpu kosmētisko remontu un citu ar ēkas uzturēšanu saistīto darbu organizēšana;
  • Dūmvadu un ventilācijas vadu apsekošanas un tīrīšanas organizēšana.

 

Informācija par mājām, kur dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu

  • par atkritumu maksas dalījumu uz dzīvokļos faktiski dzīvojošo personu skaitu – šeit;
  • par mājas ūdens patēriņa starpības dalījumu uz dzīvokļiem bez ūdens patēriņa skaitītājiem – šeit;
  • viedo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu – šeit.