Kontaktinformācija

28618897
info@talsunamsaimnieks.lv

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošo teritoriju un citu pilsētas teritoriju tīrīšana, zāles pļaušana, gružu un lapu savākšana;
  • Teritoriju labiekārtošana;
  • Koku un krūmu zāģēšana;
  • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada – aukstā un siltā, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
  • Ēku remontdarbu, ēku siltināšanas, jumta seguma maiņas, koplietošanas telpu kosmētisko remontu un citu ar ēkas uzturēšanu saistīto darbu organizēšana;
  • Dūmvadu un ventilācijas vadu apsekošanas un tīrīšanas organizēšana.