Aktualitātes

Labiekārto pagalmu A. Pumpura ielā 10 Talsos

Ik gadu Talsu novada pašvaldība organizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursu. Tajā iespējams piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu ārtelpas labiekārtošanai.  Piesaistīt pašvaldības finansējumu vairāk nekā 3000 eiro apmērā šogad izdevies arī A. Pumpura ielas 10 Talsos mājas iedzīvotājiem. Par šiem… Lasīt vairāk

Nelieli darbi – liels ieguvums

SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Lai iedzīvotāji savās mājās justos droši un patīkami, regulāri jāveic dažādi tehniskie ieguldījumi. To apmērs ir atkarīgs no pieejamā finansējuma, tomēr katrs ieguldītais cents cilvēkiem rada pievienoto vērtību. Kas padarīts pēdējā… Lasīt vairāk

Kā sadala ūdens patēriņa starpību?

Latvijas likumdošana nosaka, ka izdevumi par mājas ūdens patēriņa starpību ir jāsedz pilnīgi visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem, tajā skaitā arī tiem, kuru dzīvokļos ir derīgi ūdens patēriņa skaitītāji, un rādījumi regulāri tiek iesniegti, taču ne visos gadījumos šie izdevumi ir… Lasīt vairāk

Pakāpeniski atsāksies apkures sezona

No 21. septembra SIA “Talsu namsaimnieks” pakāpeniski atsāks apkures sezonu.  Lai uzsāktu apkures sezonu, mājas vecākais (ja mājā nav ievēlēts mājas vecākais, tad šis darbiņš jāpaveic kādam aktīvam dzīvokļa īpašniekam) apjautā mājas dzīvokļu īpašniekus, vai viņi piekrīt šim lēmumam. Ja mājas… Lasīt vairāk