Talsu novada iedzīvotājiem ir iespēja līdz 1. aprīlim pieteikties Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā. Kopējā atbalsta summa noteikta 24 000 eiro apmērā.

Iegūstamais finansējuma apmērs ir līdz 4000 eiro vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekta īstenošanai, bet, ja projekta iesniegumu iesniedz divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, tad līdzfinansējuma apmērs var būt līdz 8000 eiro viena projekta īstenošanai.

Projektā atbalstāmas ir būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvdarbu, labiekārtojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas.

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu līdz 60%. Savukārt auto stāvlaukuma jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai, būvuzraudzības veikšanai var tikt piešķirts līdzfinansējums līdz 40% apmērā no minētajām izmaksām.

Pašvaldības līdzfinansējums ir pieejams pēc izstrādātā konkursa projekta īstenošanas, kad objekts pieņemts ekspluatācijā un iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti. Visi plānotie darbi jāīsteno līdz 30. novembrim.

Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursa mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu, uzlabojot publisko vidi un drošību. Tas ietver velosipēdu un transporta infrastruktūras uzlabošanu, teritorijas labiekārtošanu un vides pieejamību, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu.

Ar papildu jautājumiem var vērsties  Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā (Aiva Dimante: 26418019; e-pasts: aiva.dimante@talsi.lv).