SIA “PC Konsultants” valdes priekšsēdētāja vēstule SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem

SIA “PC Konsultants” valdes priekšsēdētāja vēstule SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem

Cienījamie Talsu novada iedzīvotāji! SIA “PC Konsultants” kopš 2017. gada augusta SIA “Talsu namsaimnieks” veic finanšu vadības datorsistēmas reorganizāciju. Līdz 2017. gada decembrim tika veikti grāmatvedības sistēmas pārejas procesi uz jauno sistēmu, un no 2018. gada šai sistēmai ir pievienota arī iedzīvotāju komunālo norēķinu daļa. Līdz 2017. gada decembrim “Talsu namsaimnieks” strādāja ar vairākām, savā…

Te ir darbs!

Te ir darbs!

SIA “Talsu namsaimnieks” aicina pieteikties darbā: 1. Namu pārvaldnieku ar: 1.1. spēju atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumus, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un ES tiesību normām; 1.2. profesionālās kvalifikācijas līmeni – ceturto; 1.3. vēlamu pieredzi nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, spēju plānot un vadīt namu pārvaldīšanu un uzturēšanu; 1.4. spēju sastādīt ar nama pārvaldnieka darbību…

Jāpārslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumi

Jāpārslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumi

Aicinām visus nekustamā īpašuma īpašniekus un namu apsaimniekotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AAS “Piejūra”, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. To var paveikt AAS “Piejūra” birojā – Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (1. stāvs), katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00. Līgumu pārslēgšana ir nepieciešama, jo 2018. gada 27. martā beidzas līgums ar…

Notiks seminārs par energoefektivitāti

Notiks seminārs par energoefektivitāti

SIA “Talsu namsaimnieks” aicina māju vecākos un visus aktīvos, domājošos dzīvokļu īpašniekus ieplānot laiku un apmeklēt semināru, jo māju siltināšanā lēmumus – gan par procesa uzsākšanu, gan tālākajām norisēm – pieņem īpašnieki. Apsaimniekotāji/pārvaldnieki var informēt, konsultēt, mudināt, ieteikt, taču lēmums – īpašnieku rokās. Vairāk informācijas šeit

Ieguldīts, lai strādātu efektīvāk

Ieguldīts, lai strādātu efektīvāk

Lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģijas piegādi, SIA “Talsu namsaimnieks”  siltumenerģētikas nozarē pagājušajā gadā ir veicis vairākus nozīmīgus ieguldījumus. Laucienes katlumājā nomainītas apkures katla ekrāna caurules. Katlumājās Laidzē un Pastendē sakārtoti kurināmā pieņemšanas laukumi. Katlumājā Ventspils ielā 21d Sabilē apkures cirkulācijas sūknis aprīkots ar frekvenču pārveidotāju. Ieguvums: iespēja vienmērīgi regulēt siltumnesēja plūsmu un ietaupīt elektroenerģiju. “Saulgriezēs” Tiņģerē granulu…

Rēķinus februārī klienti saņems vēlāk

Rēķinus februārī klienti saņems vēlāk

SIA “Talsu namsaimnieks” informē savus klientus, ka, saistībā ar jaunas grāmatvedības programmas ieviešanu, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķinus februārī saņemsiet nedaudz vēlāk, kā ierasts – līdz 15. datumam. Lūdzam saņemtajā rēķinā pievērst uzmanību, vai tajā korekti norādīti skaitītāju numuri un rādījumi. Veicot rēķinu apmaksu, lūdzam noteikti norādīt personīgā konta numuru (četri cipari rēķina labajā, augšējā…