Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Vēl pagājušā gada 23. novembrī  Saeima gala redakcijā pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis sadzīves atkritumiem, nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas… Lasīt vairāk

Apstiprina SIA “Talsu namsaimnieks” budžetu

10. janvārī SIA “Talsu namsaimnieks” valde apstiprināja uzņēmuma 2017. gada budžetu. Tā ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti un noteikti 3 496 000 eiro apmērā. SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Juris Upmalis informēja, ka jaunais budžets izstrādāts, ar struktūrvienību vadītājiem pārrunātas visas nepieciešamības.… Lasīt vairāk

Par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā

1. janvārī stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā. Tie precizē vairākas iepriekšējās likuma normas un pastiprina dzīvokļu īpašnieku pienākumus. Grozījumi paredz: dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus; dzīvokļa īpašniekam atsavinot (pārdodot)… Lasīt vairāk

Lūdz neaizšķērsot piekļuvi atkritumu konteineriem

SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka 6. janvārī Talsu pilsētā paredzēta sadzīves atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos esošajiem konteineriem. Uzņēmums lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem un tuvumā nenovietot transporta līdzekļus. Atkritumu izvešanu Talsu novadā veic SIA “Eco Baltia vide”. Uzņēmums… Lasīt vairāk