SIA “Talsu namsaimnieks” jaunā valde darbu sāks februārī

SIA “Talsu namsaimnieks” jaunā valde darbu sāks februārī

No 1. februāra pilntiesīgs SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs būs Egils Bariss, bet valdes loceklis – Juris Upmalis. Uzņēmuma vadības meklējumi, kā atzina kapitāldaļu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš, izrādījās gana grūti un sarežģīti. Savukārt domes komitejās jau pārrunāts jautājums par iespējamo uzņēmuma statūtu maiņu, valdi nosakot divu locekļu sastāvā. 27. janvārī personīgu iemeslu dēļ darbu…

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

Vēl pagājušā gada 23. novembrī  Saeima gala redakcijā pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis sadzīves atkritumiem, nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas reizes – no 12 eiro uz 25 eiro, bet līdz 2020. gadam – līdz 50…

Apstiprina SIA “Talsu namsaimnieks” budžetu

Apstiprina SIA “Talsu namsaimnieks” budžetu

10. janvārī SIA “Talsu namsaimnieks” valde apstiprināja uzņēmuma 2017. gada budžetu. Tā ieņēmumi un izdevumi ir sabalansēti un noteikti 3 496 000 eiro apmērā. SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Juris Upmalis informēja, ka jaunais budžets izstrādāts, ar struktūrvienību vadītājiem pārrunātas visas nepieciešamības. “Izvērtējām pieejamo finansējuma apjomu un nopietni izsvērām ikvienu budžeta pozīciju. Sastādot budžetu, mums bija svarīgi…

Par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā

Par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā

1. janvārī stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā. Tie precizē vairākas iepriekšējās likuma normas un pastiprina dzīvokļu īpašnieku pienākumus. Grozījumi paredz: dzīvokļa īpašniekam jāievēro mājas dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumus; dzīvokļa īpašniekam atsavinot (pārdodot) dzīvokļa īpašumu, jāinformē dzīvokļa īpašuma ieguvējs (pircējs) par tām dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām saistībā, kas attiecas…

Lūdz neaizšķērsot piekļuvi atkritumu konteineriem

Lūdz neaizšķērsot piekļuvi atkritumu konteineriem

SIA “Talsu namsaimnieks” informē, ka 6. janvārī Talsu pilsētā paredzēta sadzīves atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos esošajiem konteineriem. Uzņēmums lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem un tuvumā nenovietot transporta līdzekļus. Atkritumu izvešanu Talsu novadā veic SIA “Eco Baltia vide”. Uzņēmums var nodrošināt pakalpojumu tikai atbilstošos apstākļos, tādēļ iedzīvotāji ir aicināti nenovietot transporta līdzekļus atkritumu konteineru…