Valsts kontrole izvērtē SIA “Talsu namsaimnieks” darbu

Valsts kontrole izvērtē SIA “Talsu namsaimnieks” darbu

2015. gadā SIA “Talsu namsaimnieks” intensīvi sadarbojās ar Valsts kontroli, kas uzņēmumā veica revīziju. Tās mērķis bija pārliecināties, vai SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Valsts kontrole jau 2009. gadā veikusi revīziju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, arī 2015. gadā, revidējot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA…

SIA “Talsu namsaimnieks” rēķinus tagad var saņemt “Swedbank” internetbankā

SIA “Talsu namsaimnieks” rēķinus tagad var saņemt “Swedbank” internetbankā

SIA “Talsu namsaimnieks”, domājot par klientu ērtību palielināšanu, tagad piedāvā rēķinus saņemt “Swedbank” internetbankā. Tas uzņēmuma klientiem atvieglo ikdienu, nodrošinot vieglāku rēķinu apmaksu – klienti tos var nekavējoties apmaksāt paši vai arī izmantot iespēju rēķiniem pieslēgt automātisku apmaksu. Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas. SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš uzsver: “Iespēju pieteikties e-rēķina saņemšanai…

Uzstādītas desmit jaunas dzīvnieku ekskrementu savākšanas urnas

Uzstādītas desmit jaunas dzīvnieku ekskrementu savākšanas urnas

10. un 11. martā SIA “Talsu namsaimnieks” Talsu pilsētā uzstādīja desmit jaunas specializētās suņu ekskrementu savākšanas urnas. Pirmā pieredze Talsiem iegūta jau 2013. gadā, kad suņu īpašniekiem, nodrošinot pirmās desmit urnas, tādā veidā tika atvieglota dzīvnieku ekskrementu savākšana un izsviešana to pastaigu vietās. SIA “Talsu namsaimnieks” speciālisti pēc Talsu pilsētas pārvaldes uzdevuma aizvadītās nedēļas beigās…

Ierosina atjaunot Rīgas ielas kvartāla Talsos apgaismojumu

Ierosina atjaunot Rīgas ielas kvartāla Talsos apgaismojumu

No 1. marta līdz 1. maijam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Talsu novada pašvaldības organizētajā pagalmu labiekārtošanas projekta konkursā. SIA “Talsu namsaimnieks” uz sarunu aicināja deviņus Rīgas, Miera un Raiņa ielas māju vecākos, lai piedāvātu risinājumu Rīgas ielas kvartāla apgaismoju sakārtošanai. Jau gadiem ilgi pilsētas iedzīvotāji ir izteikuši neapmierinātību ar šī kvartāla pagalmu…

Ar zelta stieņiem nekurina

Ar zelta stieņiem nekurina

22. februārī Talsu novada pašvaldība uz sarunu aicināja pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumu SIA „Talsu namsaimnieks” (valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš un valdes loceklis Gatis Blumbahs), privātuzņēmumu SIA „Talsu Bio–Enerģija” (pārstāve Marita Florence un pieaicinātais speciālists Jānis Zomerfelds) un privātuzņēmumu SIA „Adax 2” (valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevics un enerģētiķis Atis Bērziņš). Sarunas tēma – paaugstinātie apkures rēķini par janvāri,…

Sakopj teritoriju pie Strautu ielas Talsos

Sakopj teritoriju pie Strautu ielas Talsos

Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde, apsekojot Talsu iepriekšējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritoriju un tai piegulošo teritoriju Talsu pilsētā netālu no Strauta ielas, konstatēja, ka tur izveidots nesaskaņots laukums bez cietā seguma, uz kura tiek izvesti un novietoti atkritumi. Patlaban teritorija, sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi un SIA “Talsu namsaimnieks”, ir sakārtota atbilstoši norādījumiem. Lielākoties…

Kas ir apsaimniekošanas maksa un kādas ir iedzīvotāju tiesības un pienākumi?

Kas ir apsaimniekošanas maksa un kādas ir iedzīvotāju tiesības un pienākumi?

SIA “Talsu namsaimnieks” nereti saskaras ar klientu neskaidrībām par apsaimniekošanas jautājumiem un apsaimniekošanas maksu lietderību. Piedāvājam iepazīties ar pamata informāciju, kas tā ir un kādas ir iedzīvotāju tiesības un pienākumi. Kas ir apsaimniekošanas maksa? Tie ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi, kas noteikti ar mājas īpašnieku lēmumu. Tie nosaka arī atlīdzību par pārvaldīšanu, kas paredzēts SIA…