Arī īrniekiem jārūpējas par dzīvokļu tehnisko stāvokli

Arī īrniekiem jārūpējas par dzīvokļu tehnisko stāvokli

Ja cilvēks dzīvo sev piederošā īpašumā, tad par tā tehnisko stāvokli rūpējas pats. Dzīvojamo telpu īrējot no privātpersonas, reti kurš iebildīs par prasību segt īres un komunālos izdevumus un uzlabojumus veikt par saviem līdzekļiem. Atšķirīga situācija ir pašvaldībai piederošo īpašumu izmantošanā – to īrnieki nereti nevēlas pieņemt, ka par dzīvojamās telpas uzturēšanu jāgādā pašiem un…

Stājies spēkā jaunais siltumenerģijas tarifs

Stājies spēkā jaunais siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA „Talsu namsaimnieks” – līdzšinējo 56,55 eiro par megavatstundu vietā nosakot tarifu 61,55 eiro par megavatstundu apmērā. Jaunais tarifs uzņēmuma klientiem stājās spēkā no 1. februāra. SIA “Talsu namsaimnieks” siltumenerģijas apgādi nodrošina Pastendē, Laidzē, Zvirgzdos, Sabilē, Valdemārpilī, Stendē, Virbos, Laucienē un Mundigciemā. Līdz 2014….

Lībagu katlumājā atrasts nelegālais alkohols – SIA “Talsu namsaimnieks” reaģē nekavējoties

Lībagu katlumājā atrasts nelegālais alkohols – SIA “Talsu namsaimnieks” reaģē nekavējoties

27. janvāra vakarā Lībagu katlumājā, ko apsaimnieko Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA “Talsu namsaimnieks”, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas un Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki veica pārbaudi. Tās laikā katlumājā izņemts četri litri nelegālā alkohola. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis ziņoja, ka informācija par iespējamo nelegālā alkohola…

SIA “Talsu namsaimnieks” noteicis šī gada darbības prioritātes

SIA “Talsu namsaimnieks” noteicis šī gada darbības prioritātes

Sekmīgai finanšu un darbaspēka resursu plānošanai un konkrētai attīstības plāna realizēšanai SIA “Talsu namsaimnieks” ir apstiprinājis 2016. gada darbības prioritātes. Tajās definēti ne tikai galvenie uzdevumi, bet arī konkrēta rīcība to realizēšanai. “Lai strādātu mērķtiecīgi, uzņēmuma valde apstiprinājusi prioritātes nākamajam gadam, sagatavojot nozaru prioritāšu sarakstu. Tas palīdzēs plānot uzņēmuma finanses, darba un administratīvos resursus, noteiks…

Mainās tikšanos ar namu pārvaldniekiem kārtība

Mainās tikšanos ar namu pārvaldniekiem kārtība

Izvērtējot iepriekšējā gada pieredzi, SIA “Talsu namsaimnieks” ir nolēmis pārveidot iedzīvotāju tikšanās kārtību ar uzņēmuma namu pārvaldniekiem. SIA “Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš paskaidroja, ka iepriekšējā gada laikā, domājot par klientu ērtību, reizi mēnesī katrā no pilsētu vai pagastu pārvaldēm tika rīkota namu pārvaldnieku tikšanās ar iedzīvotājiem. Šobrīd, izvērtējot zemo iedzīvotāju apmeklētību, pieņemts lēmums…