ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS
uz vakanto finanšu ekonomista amatu
(Profesijas kods pēc klasifikatora 2631 05)

Darba pienākumi:
• analizēt ekonomiskos procesus uzņēmumā;
• piedalīties uzņēmuma budžeta izstrādes procesā un saimnieciskās darbības plānošanā;
• veikt investīciju projektu izvērtēšanu, ekonomiskos aprēķinus un finanšu analīzi, gatavot budžeta izpildes pārskatus;
• uzņēmuma sniegto pakalpojumu pašizmaksas un cenu aprēķināšana, faktiskā uzskaite un kontrole;
• nodrošināt informācijas apstrādi uzņēmuma finanšu un grāmatvedības informācijas sistēmās;
• uzņēmuma vadības nodrošināšana ar finanšu informāciju;
• piedalīties gada pārskatu, ceturkšņa pārskatu un citu finanšu atskaišu sagatavošanā;
• līdzdalība iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē.

Prasības:
• akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai vadības zinībās;
•  datora lietotāja prasmes: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

  • darba pieredze ekonomisko procesu analīzē un datu apstrādē,
  • spēja plānot un analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību, izstrādāt uzņēmuma budžetu, pakalpojumu pašizmaksu ;
    • pieredze darbā ar finanšu vadības un grāmatvedības sistēmu HORIZON tiks uzskatīta par priekšrocību;
    • labas latviešu valodas zināšanas;
    • Precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē.

Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un profesionālu darba kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas.

Ar atklātā konkursa Nolikumu var iepazīties  ŠEIT.

Pieteikuma anketa ŠEIT.

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 20l8.gada 15.novembra plkst. 14:00 var iesniegt SIA “Talsu namsaimnieks” birojā Talsos, Ezeru laukumā 2, 2. stāvā, darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, sūtot pa pastu vai sūtot e-pastā: info@talsunamsaimnieks.lv ar norādi – “Konkursam uz Finanšu ekonomista amatu”.

 

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c) punktam, informējam, ka jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.