Sākums   

 

SIA „Talsu namsaimnieks” birojs Ezeru laukumā 2, Talsos

DARBA LAIKS:

Kase
P O T C Pk   no plkst. 8.00-16.30
(pusdienu pārtraukums
no plkst. 13.00-14.00)

Administrācija
P O T C Pk   no plkst. 8.00-12.00
                 no
plkst. 13.00-17.00

Uzņēmuma valdes pieņemšanas laiks
(pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 6-3232-150)

Bojājumi un avārijas situācijas darba dienās no plkst. 8.00-17.00
jāpiesaka pa tālruni 6-3232-151 vai 28-315-383 

Bojājumi un avārijas situācijas vakara, nakts stundās,
brīvdienās
un svētku dienās
jāpiesaka pa tālruni - 28-363-932

Ūdens skaitītāju rādījumu pieteikšana katru mēnesi no 23.-31.datumam,
nosaucot sava rēķina numuru, uz tālruņiem
6-3232-151
6-3232-150
6-3232-154

28-363-932 : diennakts avārijas dienests


 

Paziņojums par siltumapgādes tarifa projektu

   SIA «Talsu namsaimnieks», reģ. Nr. LV41203035896, juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 2015.gada 17.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 «Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids - Siltumapgādes pakalpojumu tarifs
Spēkā esošais tarifs (bez PVN) - 56,55 EUR
Piedāvātais tarifs (bez PVN) - 61,86 EUR
Tarifa palielinājums (‰) - 9,4‰


   Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2015.gada 1.novembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tai skaitā: kurināmā cenu un darbinieku atalgojuma izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

   Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA «Talsu namsaimnieks» telpās Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētāju Edgaru Bērziņu, tālrunis: 6-3232-150.

   Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, e-pasta adrese: info@talsunamsaimnieks.lv, faksa Nr.: 63220820, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

 

 

Ūdens skaitītāju rādījumi un elektroniskie rēķini atrodas vietnē - http://ipasniekiem.lv/

nav pieejams 

QR kodu varat izmantot, lai reģistrētu ūdens skaitītāju rādījumus arī savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

 

 

Izmaiņas komunālo pakalpojumu izdevumu sadalē

       No 2014.gada novembra maksu par atkritumu izvešanu un karstā ūdens daudzumu, ja nav karstā ūdens patēriņa skaitītāja, aprēķina uz visu dzīvokļos deklarēto personu skaitu, neatkarīgi no šo personu faktiskās dzīves vietas. 
       Personas, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jūsu īpašumā, Jūs varat noskaidrot Internet vietnē, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv

Ja Jūsu dzīvoklī izmainās (samazinās vai palielinās) deklarēto personu skaits, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir vienas nedēļas laikā iesniegt mājas pārvaldniekam izziņu par aktuālo deklarēto personu skaitu dzīvoklī, atbilstoši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma nosacījumiem. Noteiktā termiņa nokavējuma gadījumā pārrēkini netiek veikti.


 
Iesnieguma veidlapa pieejama šeit