Sākums   

SIA „Talsu namsaimnieks” birojs Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu nov.

DARBA LAIKS:

Kase
P O T C Pk   no plkst. 8.00-16.30
(pusdienu pārtraukums
no plkst. 13.00-14.00)

Administrācija
P O T C Pk   no plkst. 8.00-12.00
                 no
plkst. 13.00-17.00

Uzņēmuma valdes pieņemšanas laiks
(pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 6-3232-150)

Bojājumi un avārijas situācijas darba dienās no plkst. 8.00-17.00
jāpiesaka pa tālruni 6-3232-151 vai 28-315-383 

Bojājumi un avārijas situācijas vakara, nakts stundās,
brīvdienās
un svētku dienās
jāpiesaka pa tālruni - 28-363-932

Ūdens skaitītāju rādījumu pieteikšana katru mēnesi no 23.-31.datumam,
nosaucot sava rēķina numuru, uz tālruņiem
6-3232-151
6-3232-150

Diennakts avārijas dienests: 28-363-932  

 

Paziņojums par siltumapgādes tarifa projektu

   SIA «Talsu namsaimnieks», reģ. Nr. LV41203035896, juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 2015.gada 17.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 1/7 «Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids - Siltumapgādes pakalpojumu tarifs
Spēkā esošais tarifs (bez PVN) - 56,55 EUR (līdz 31.01.2016.)
Apstiprinātais tarifs (bez PVN) - 61,55 EUR (spēkā ar 01.02.2016.)
Tarifa palielinājums (‰) - 8,8‰


   Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, tai skaitā: kurināmā cenu un darbinieku atalgojuma izmaiņām un tarifa apstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.

   Iepazīties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 17.12.2015.g. lēmumu Nr.158 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” var SPRK mājaslapā.

 

Ūdens skaitītāju rādījumi un elektroniskie rēķini atrodas vietnē - http://ipasniekiem.lv/

nav pieejams 

QR kodu varat izmantot, lai reģistrētu ūdens skaitītāju rādījumus arī savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

 

Izmaiņas komunālo pakalpojumu izdevumu sadalē

       No 2014.gada novembra, izdevumus par mājas atkritumu izvešanu sadala uz visu dzīvokļos deklarēto personu skaitu, neatkarīgi faktiskā personu skaita katrā dzīvoklī.
Ja mājai ir atsevišķs atkritumu konteiners, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var pieņemt lēmumu par citu izdevumu sadalījuma veidu.  
       Personas, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Jūsu īpašumā, Jūs varat noskaidrot Internet vietnē, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv

Ja dzīvoklī izmainās (samazinās vai palielinās) tajā deklarēto personu skaits, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir vienas nedēļas laikā iesniegt mājas pārvaldniekam izziņu par aktuālo deklarēto personu skaitu dzīvoklī, atbilstoši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma nosacījumiem. Noteiktā termiņa nokavējuma gadījumā pārrēkini netiek veikti.

 
Iesnieguma veidlapa pieejama šeit